วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ภาพวาดขาวดำวาดโดยใช้พู่กันจีนกับผงคาร์บอนลงบนกระดาษ

Size 18x24 inch

ไม่มีความคิดเห็น: